Jeff Bezos, Saudi Arabia, Gavin de Becker, National Enquirer, NSO Group, AMZN