Huawei, US-China Trade War, G20, Osaka, Trump, Xi Jinping,