Hong Kong, Protesters, Hong Kong International Airport, Hong Kong Protests, hong kong police force, News UK, BI Select, YahooAdd, Hong Kong Airport,