Karl Urban, Star of Amazon’s Dark Superhero Show “The Boys,” Is Already Hyping Season Two