Data warehousing startup Yellowbrick Data closes $81 million to take on Amazon, Oracle and Snowflake