At Louis Vuitton Cruise, the Fashion Set Takes Off